wtorek, 26 marca 2013

"Kto zabił Jezusa" - recenzja książki„Kto zabił Jezusa” to książka autorstwa Pawła Lisickiego, który posiada już w swoim dorobku twórczym kilka dramatów, powieść oraz inne publikacje. Jest on też znanym polskim publicystą i dziennikarzem oraz redaktorem naczelnym tygodnika „Do  Rzeczy”. Lisicki w swojej książce prowokuje i odważnie prezentuje osobisty punkt widzenia zaskakując czytelnika. Lektura jest biografią Chrystusa obejmującą jednocześnie dwa tysiące lat badań i sporów archeologów i biblistów. We współczesnej nauce nikt nie podważa faktu istnienia Jezusa z Nazaretu. Potwierdza to wiele świeckich tekstów pochodzących z I w.n.e. jak również cztery ewangelie apostołów Marka, Mateusza, Jana i Łukasza. Dziś naukowcy potwierdzają również istnienie miejsc i osób przedstawionych nam przez ewangelistów. Autor nawiązując do Biblii krok po kroku interpretuje ostatnie dni życia Jezusa. Mówi o znakach i cudach jakich dokonywał. Wnikliwie analizuje Jego aresztowanie oraz okoliczności osądzenia i skazania przez Sanhedryn. Przypomina o tym co tak niedawno pisał papież Benedykt XVI, który za ostatecznych winowajców śmierci Mesjasza uznał nie cały lud żydowski a wysoko postawionych przedstawicieli hierarchii kościelnej.
W dzisiejszych czasach Biblia interpretowana jest często w sposób niewłaściwy. Wiele osób stara się dopasować jej treść do swoich potrzeb i wygody. Autor dosłownie krytykuje ten sposób przeinaczania treści zawartych w Piśmie Świętym oraz naginania prawdy. Przypomina czytelnikom o istocie ukrzyżowania i niewątpliwie skłania do refleksji.
Układ książki jest dla mnie bardzo zrozumiały i znacznie ułatwia odnalezienie interesujących nas treści. Dzieje się tak gdyż książka podzielona jest na kolejno zatytułowane działy i poddziały. Język i styl jakimi posłużył się autor były niestety mniej jasne i przystępne, a szkoda bo lektura jest naprawdę bardzo wartościowa. Czytanie wymagało ogromnego skupienia i wnikliwości, ale było warto. Z pewnością nie żałuję czasu poświęconego na tę książkę. Była dla mnie kopalnią wiedzy będącej fundamentem wiary chrześcijańskiej.
Moja ocena: 8/10

Wydawnictwo M, 2013   

Zapraszam na stronę Wydawnictwa M TUTAJ

Brak komentarzy: